Politică de confidenţialitate

Litera garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Litera pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii, etc. De asemenea, informatiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre Litera pentru elaborarea de estimari demografice despre clientii site-ului www.litera.md, in vederea imbunatatirii serviciilor oferite acestora, respectand prevederile legilor in vigoare.

Litera nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.litera.md. De asemenea, Litera nu divulga datele Dvs personale altor persoane decât celor participante în procesul de deserivire a comenzilor, care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dvs. explicit in acest sens. Datele dvs. personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare. Litera garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Litera numai pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii etc.